Bởi {0}
logo
Henan Osen Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Y tế tiêu hao/Băng và băng, thiết bị Y Tế/Hộ Gia Đình sức khỏe sản phẩm, Ống Nghe/Máy Đo Huyết Áp, bệnh viện đồ nội thất/Bệnh Viện xe đẩy
Full customizationDesign-based customizationTotal trading staff (4)Supplier assessment procedures

Hot sale

Hospital Furniture
Phục hồi chức năng Thiết Bị
Home care
Hoạt động Phòng Thiết Bị

Elaine Cc
Zoey Sand
Seven Lee
Sunny Zhu
Khloe Wong